Ondanks de Corona gaan we er een mooi seizoen van maken. Juist nu hebben we tijd en behoefte aan verstrooiing en overdenkingen. Op verantwoorde wijze hopen we u te ontmoeten. De lezingen worden aangekondigd onder het voorbehoud van overheidsmaatregelen.

Aanwijzingen in coronatijd

  • U meldt zich aan via onze boekingssite via de link in de Nieuwsbrief, de Agenda van Haren of deze site

  • U ziet het aantal beschikbare plaatsen. U kunt op een wachtlijst worden geplaatst.

  • U komt alleen als u op de dag zelf gezond bent, anders meldt u zich af.

  • Bij binnenkomst houdt u afstand van uw voorganger en u desinfecteert uw handen.

  • U meldt zich en toont zo nodig uw Nut pas of betaalt per pin aan de zaal.

  • In voorkomende gevallen worden broodjes en koffie aangereikt.

  • U neemt uw jas mee naar binnen en houdt afstand van degene die rondom u zitten.

  • Indien er een pauze is volgt u de instructies over het gaan naar het buffet.

  • U verlaat de zaal op aanwijzing van de organisatie.

  • Let op: u kunt niet naar de wc in Ons Centrum en ’t Clockhuys.

© 2020  Geboekt in Haren.   Ontwerp: Jeannette Ensing Groningen  Foto's achtergrond: Bob de Vries @ 2020