top of page

Historische columns

Op de website van de Harense Historische Kring 'Old Go' zijn de columns en

artikelen te vinden die Eppo van Koldam vroeger publiceerde in de lokale pers.

Ook zijn nieuwe columns over de Harener geschiedenis zijn daar te vinden.

U bereikt de site door te klikken op het logo van Old Go.

 

Ook andere historische informatie is te vinden op de site van Old Go.

 

De jongste column draagt als titel:

 

 

DE JOODSE GEMEENSCHAP IN HAREN

Over de Joodse inwoners van Haren bij de aanvang van WO-II

bestaan veel misverstanden. In sommige publicaties wordt

gesproken over een "bloeiende Joodse gemeenschap" in Haren in

deze vooroorlogse periode. Volgens Eppo van Koldam was van

zo'n bloeiende gemeenschap echter helemaal geen sprake.

In zijn column 'De Joodse gemeenschap in Haren' legt hij uit

hoe hij tot die stelling komt en geeft hij ook aan dat het aantal

Joodse inwoners dat de oorlog door onderduik overleefde veel lager

s dan tot nu toe werd aangenomen.

U leest het in zijn column via deze link.

 

80 - Joodse gemeenschap Haren.jpg
OldGo-logo_edited.png
bottom of page