top of page

Charles Dickens in Haren

 

De wereldberoemde Engelse schrijver Charles Dickens (1812-1870) neemt een bijzondere plaats in in de cultuur van de vroegere gemeente Haren. Sinds maart 1999 is daar, in de plaatselijke bibliotheek, een speciale Dickens Room ingericht.

Een sfeervolle, voor het publiek toegankelijke, ruimte in Victoriaanse stijl, met een eiken bureau, een enorme leestafel en wijnrode draperieën.

 

 

 

Zo’n achthonderd uitgaven van Dickens’ werken en boeken over de schrijver zijn er te vinden. In vitrinekasten staan eerste drukken te pronk en zijn er talrijke Dickensia te bewonderen.

De basiscollectie bestaat uit de literaire nalatenschap van Wim F.W. Muda, in bruikleen gegeven door diens zoon Henk. De gehele collectie is inmiddels onder beheer van de Stichting Sociëteit Dickens Room gebracht. Door schenkingen en aankopen wordt de collectie nog steeds aangevuld. Een catalogus is voor belangstellenden beschikbaar.

 

De Dickens Room is normaliter tijdens de openingstijden van de bibliotheek toegankelijk. Op gezette tijden vinden er vergaderingen plaats of worden er lezingen verzorgd.

 

De Dickens-commissie binnen de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren organiseert lezingen en neemt initiatieven. Zo werd in 2000 voor het eerst de “Dickens Award” uitgereikt. Dat is een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die in cultureel opzicht veel voor de Harense gemeenschap heeft betekend.

 

Dickens zou het allemaal prachtig hebben gevonden ...

Dickens Room 079.jpg
Dickens Room 083.jpg
Dickens Room 089.jpg
bottom of page