top of page

Culturele Raad Haren

De Culturele Raad Haren (CRH) is een vereniging opgericht op 26 november 1981. Zij vertegenwoordigt Verenigingen, Stichtingen en Commissies die het cultuurbeleid in Haren en omliggende dorpen Onnen, Noordlaren en Glimmen borgt. Dat doet zij door culturele activiteiten en evenementen van allerlei aard te initiëren, te ondersteunen en te stimuleren en door de samenwerking tussen de diverse organisaties te bevorderen.
Daarbij zoekt zij aansluiting bij het cultuurbeleid van de gemeente en zorgt zij voor een verantwoorde verdeling van toegekende subsidies.


Met het Centrum voor Kunst en Cultuur en de bibliotheek vormt de CRH het culturele hart van Haren, waarbij ’t Clockhuys de centrale locatie is.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: dhr. Kees Swagerman
Secretaris: dhr. Douwe Zeldenrust
Penningmeester: dhr. Boudewijn Ponsioen
Bestuurslid: mw. Lammie Schuiling
Bestuurslid: mw. Martine Slager

Bestuurslid: dhr. Lourens Brocken
Contactadres: cultureleraadharen@gmail.com

De beleidslijnen worden uitgezet door het Algemeen Bestuur (g
evormd door het CKC en vertegenwoordigers van commissies), dat de realisatie ervan aan het Dagelijks Bestuur delegeert.

Onder auspiciën van de CRH wordt jaarlijks een Kunst- & Cultuurmarkt georganiseerd..
Deelnemers kunnen zich melden Kunstmarktharen@gmail.com

Ha!LogoLR.png
bottom of page