top of page

Algemene Bestuursvergadering Culturele Raad Haren dd 25 november 2021

Het is een digitale bijeenkomst. Leden kunnen zich hier aanmelden en ontvangen de link twee dagen voor de vergadering. De vergaderstukken zijn reeds toegezonden.

 

Agenda

 

1.Opening en welkom

 

2.Verslag ABV 28 november 2019

 

3.Begroting 2022

 

4.Websites Agendavanharen en Geboektinharen

 

5.Statutenwijziging

Zie 3 bijlagen

 

6.Nieuwe secretaris DB

 

7.Rondvraag

 

8.Afsluiting

bottom of page