Historische Apenkooi over Haren, met Eppo van Koldam

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Titel: Broodje met... Apenkooi historisch Haren

Neem deel aan de vergadering op uw computer of mobiele app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQwZGU3OWUtYmI5Yi00MDVkLThkZTctOTA2ZTE5MDJkNGE1%40thread.v2/0?c

Historische Apenkooi over Haren, met Eppo van Koldam