Cello-pianoduo, Hanneke Rouw, cello, Sofia Vasheruk, piano

€ 17.50 Bezoekers: aanmelden met betaling vooraf is gewenst.
Jeugd tot 12 jaar gratis, studenten € 7,50 Voor hen is geen vooraanmelding nodig, zij kunnen pinnen aan de kerk.

Cello-pianoduo, Hanneke Rouw, cello, Sofia Vasheruk, piano