Het tijdstip wordt later bepaald | De locatie wordt later bepaald

Broodje met ... prof.dr. Henny Groenendijk, 'Nogmaals archeologisch Haren'

€ 7,00 inclusief broodjes en een glas (karnemelk) Op grond van de coronamaatregelen is de lezing uitgesteld. Een kennismaking met onvermoede bodemschatten in Haren. Let op: van deze lezing maken we een video-opname
Broodje met ... prof.dr. Henny Groenendijk, 'Nogmaals archeologisch Haren'

Tijd en locatie

Het tijdstip wordt later bepaald
De locatie wordt later bepaald

Over het evenement

AANMELDEN

Henny  Groenendijk, verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie  (Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen), blikt terug op zijn periode als provinciaal archeoloog van Groningen en specifiek op het bodemarchief van de oude gemeente Haren. Wat is de huidige stand van kennis en waar liggen nog grote hiaten? Op welke thema's zou toekomstig wetenschappelijk onderzoek zich moeten richten? De grote  landschappelijke variatie van de noordelijke Hondsrug met zijn flankerende beekdalen biedt nog allerlei kansen. Waar het bodemarchief nog gaaf is en welke informatie daaruit is te halen, vormt de rode draad in de lezing. Een van de pijlers van de archeologie is volgens Henny  Groenendijk het bouwen van bruggen naar het publiek en het delen van verantwoordelijkheden. Het oudste verhaal van Haren steunt immers voor een belangrijk deel op vondsten en mededelingen van haar inwoners.

Henny Groenendijk schreef deel 21 in de Harener Historische Reeks: 'Een wandeling door pre- en vroeghistorisch Haren'

Deel dit evenement