top of page

di 13 feb

|

Ontmoetingskerk

Achttiende eeuwse scheepspost als maritieme tijdcapsule door dr. Els van Eijck van Heslinga

Leden Nut gratis. Niet-leden € 7,00 Aanmelden via onderstaande knop van 8 januari tot 10 februari

Achttiende eeuwse scheepspost als maritieme tijdcapsule door dr. Els van Eijck van Heslinga
Achttiende eeuwse scheepspost als maritieme tijdcapsule door dr. Els van Eijck van Heslinga

Tijd en locatie

13 feb 2024, 20:00 – 22:30

Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, 9753 AV Haren, Nederland

Over het evenement

AANMELDEN

Achttiende eeuwse scheepspost als maritieme tijdcapsule

Dierbaare eenige geliefde man, Ghij soudt niet meer zijn, mijn Sels, o mijn God. Mijn hart, o jaa, dat

voorspeld mijn nog dat gij leeft. Sels, Sels, eenige jongeling dien ik ooit bemindde. Zoudt gij mijn

ontrukt zijn. O God, neen, neen, mijn geliefde.' Deze wanhopige woorden zijn in mei 1799

geschreven door Alieda de Rooij. Haar brief zat in een postzak aan boord van een schuit die van

Rotterdam op weg was naar Londen en door een Engels marineschip gekaapt en opgebracht werd.

Alieda’s brief is er een van de vele tienduizenden Nederlandse brieven die bewaard worden in het

archief van de High Court of Admiralty in The National Archives in Londen. Zij zijn daar terecht

gekomen als gevolg van de oorlogen die Nederland in de 17de en 18de eeuw met Engeland hebben

gevoerd. De brieven betreffen zowel zakelijke als particuliere correspondentie. Het is een unieke

collectie. Voor de lezer van eeuwen later ontvouwt zich een tot nog toe tamelijk onbekende

leefwereld. In deze presentatie passeren, naast de zakelijke aspecten van kaapvaart in oorlogstijd,

allerlei vormen van geloof, hoop en liefde, verdriet en vreugde de revue.

Dr. E.S. (Els) van Eijck van Heslinga (1950) studeerde zeegeschiedenis in Leiden. Zij werkte daarna

veertien jaar bij de universiteit als wetenschappelijk medewerker en promoveerde op een onderzoek

naar het einde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie na 1795. In 1990 stapte zij over naar

het Scheepvaartmuseum in Amsterdam als directeur Collecties en plv algemeen directeur. Diezelfde

functie vervulde zij van 1999 tot 2004 bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daarna volgde een

functie als algemeen directeur van het Bestuursbureau van de universiteit Leiden. In 2007 werd zij

benoemd als manager van het internationale e-Depot van de Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 2010 tot

haar pensionering in 2016 was Els van Eijck van Heslinga directeur Bedrijfsvoering van de

Koninklijke Bibliotheek. Tegenwoordig besteedt zij haar tijd aan een aantal bestuurlijke functies in de

maritieme en museale wereld en bij een aantal fondsen.

Deel dit evenement

bottom of page