CORONA PROTOCOL

 

Ondanks de Corona gaan we er een mooi seizoen van maken. Juist nu hebben we tijd en behoefte aan verstrooiing en overdenkingen. Op verantwoorde wijze hopen we u te ontmoeten. De lezingen worden aangekondigd onder het voorbehoud van overheidsmaatregelen.

Aanwijzingen in coronatijd

 • U meldt zich aan via onze boekingssite via de link in de Nieuwsbrief, de Agenda van Haren of deze site

 • U ziet het aantal beschikbare plaatsen. U kunt op een wachtlijst worden geplaatst.

 • U komt alleen als u op de dag zelf gezond bent, anders meldt u zich af.

 • Bij binnenkomst houdt u afstand van uw voorganger en u desinfecteert uw handen.

 • U meldt zich en toont zo nodig uw Nut-pas of betaalt per pin aan de zaal.

 • In voorkomende gevallen worden broodjes en koffie aangereikt.

 • U neemt uw jas mee naar binnen en houdt afstand van degene die rondom u zitten.

 • Indien er een pauze is volgt u de instructies over het gaan naar het buffet.

 • U verlaat de zaal op aanwijzing van de organisatie.

 • Let op: u kunt niet naar de wc in Ons Centrum en ’t Clockhuys.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram